Municipiul Botoşani, cu o populaţie de 90.010 locuitori, este oraşul cel mai mare situat în partea de N-E a ţării. Având în vedere că judeţul Botoşani este  graniţă atât pentru România, cât şi pentru partea estică a Uniunii Europene, poate, în viitor, să fie un motor esenţial pentru dezvoltarea oraşului şi a regiunii.

Existenţa unui sistem de transport şi implicit, a transportului în comun în localităţile în care este pretabil, este bine organizat şi deservit cu mijloace de transport adecvate, constituie un factor decizional important în amplasarea şi dezvoltarea activităţilor economice şi comerciale. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciului de transport public trebuie să devină prioritate în cadrul unei strategii comune de dezvoltare durabilă a municipiului Botoşani. În acest sens , trebuie încurajată folosirea mijloacelor de transport în comun, trebuie crescută calitatea şi eficienţa serviciilor, asigurarea finanţării necesare dezvoltării, extinderea şi modernizarea infrastructurii, a traseeleor şi parcului existent. Menţinerea, modernizarea, extinderea si diseminarea ideei de transport puplic  local de călători eficient, calitativ, sigur,  în interesul comunităţii,  o consecinţă a impunerii Normelor Europene în materie de poluare şi a dorinţei permanente de dezvoltare la un standard cât mai confortabil.

Întreprinderea publică , Eltrans S.A. Botoşani,  are prin contractul de delegare a serviciului de transport public  local de persoane, OBLIGAŢIA DE SERVICIU PUBLIC  ( OSP ), prin care se angajează să îndeplinească serviciul de transport public local de călători cu respectarea următoarelor obligaţii:

- Serviciile prestate/produse de întreprinderea publică să fie în conformitate cu principiile continuităţii, frecvenţei, regularităţii şi  capacităţii prevăzute în programul de circulaţie;

- Standardele şi cerinţele de siguranţă  şi securitate prevăzute în legislaţia europeană şi naţională;

- Indicatorii prevăzuţi în contract;

- Tarifele de călătorie aprobate de autoritatea publică tutelară;

- Furnizarea de serviciide transport călători pentru grupuri sociale care pot beneficia de reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de transport şi cu cerinţele şi reglementările legale, precum şi iî conformitate cu Hotărârile Consiliului Local.

Astfel, în strategia pe termen lung a dezvoltării municipiului, trebuie avut în vedere faptul că în UE, cuvântul de ordine este reducerea noxelor şi din acest punct de vedere transportul electric, nu numai că răspunde acestui deziderat, dar îl întăreşte prin faptul că energia electrică este si va fi una din cele mai importante şi mai atractive resurse.