Calea Nationala, Nr. 2, Botosani, 710239 | Tel/Fax: 0231 518 671 | Email: office@eltransbt.ro

Tarife

K
L
Tarife transport

Bilete şi abonamente

Denumire titlu transport Valabilitate Tarif
Bilet 1 călătorie 1 călătorie 3 lei
Abonament 1 linie 1 lună 90 lei
Abonament 2 linii 1 lună 124 lei
Abonament 1 linie - ½ lună 2 săptămâni 50 lei
Abonament 2 linii - ½ lună 2 săptămâni 65 lei
Abonament 1 linie - minim 21 abonamente/achizitor 1 lună 85 lei

Precizări

 • Tarifele pentru transportul public de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, practicate de către SC ELTRANS SA BOTOSANI sunt stabilite în baza HCL nr. 448 din 29 septembrie 2022.
 • Bilete de călătorie sunt puse spre vânzare în autobuze prin intermediul taxatorilor.
 • Abonamentele se pot procura de la sediul SC ELTRANS SA Botoşani din Calea Naţională nr.2 (depou) sau de la Casieria din parcarea subterană BIG.
 • Abonamentele sunt netransmisibile și valabile doar cu un act de identitate.
 • În caz de pierdere sau distrugere a abonamentului iniţial nu se va elibera un duplicat.
 • Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie următoarele categorii de persoane: copiii cu vârsta sub 6 ani.
 • Biletele pot fi plătite în autobuze și cu cardul bancar la POSurile instalate.
 • Biletele și abonamentele pot fi achiziționate și prin aplicația 24pay.

Gratuităţi - abonamente şi legitimaţii de călătorie pentru diferite categorii

Pensionari

Acte necesare Alte precizări

· copie după ultimul talon de pensie,

· copie după buletin/carte de identitate,

· poză tip buletin,

· taxă de eliberare abonament de 10 lei.

· sunt valabile pentru un an calendaristic

· se eliberează doar pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Botoșani

· se eliberează la sediul SC ELTRANS SA sau la casieria de la parcarea subterană BIG,

· se eliberează în limita a 2 puncte de pensie maxim,

· taxă eliberare duplicat în caz de pierdere sau distrugere: 10 lei

Elevi

Acte necesare Alte precizări

· copie după carnetul de elev vizat la zi,

· copie după cartea de identitate,

· pentru cei sub 14 ani: copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul unuia dintre părinţi din care să reiasă domiciliul stabil în municipiul Botoşani,

· o poză tip buletin,

· taxă de eliberare abonament de 10 lei.

· se eliberează la sediul SC ELTRANS SA sau la casieria de la parcarea subterană BIG,

· se eliberează anual și sunt valabile pentru un an școlar întreg.

· taxă eliberare duplicat în caz de pierdere sau distrugere: 10 lei

Veterani de război, eroi şi urmaşi ai celor răniţi sau decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989

Acte necesare Alte precizări

· copie după buletin/carte identitate,

· copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,

· copie după ultimul talon de pensie,

· cerere tipizată.

· se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,

· se eliberează anual.

Persoane persecutate din motive politice, deportaţi şi foşti deţinuţi politici

Acte necesare Alte precizări

· copie după buletin/carte identitate,

· copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,

· copie după ultimul talon de pensie,

· cerere tipizată.

· se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,

· se eliberează anual.

Persoane cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Acte necesare Alte precizări

· copie după ultimul talon de pensie,

· copii după actele doveditoare privind încadrarea într-un grad de handicap, privind calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap sau asistent personal profesionist,

· copie după buletin/carte identitate.

· se eliberează de către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani,

· se eliberează lunar.

Baza legală - gratuităţi

 • HCL nr. 448 din 29 septembrie 2022.
 • Decret – lege 118/1990, OUG 105-2009 modificată prin legea 189/2000 şi OUG 214/1999.

K
L
Tarife parcare

 • 3 lei/oră pe loc de parcare
 • 15 lei abonament zilnic/vehicul
 • 150 lei abonament lunar/vehicul persoane fizice
 • 250 lei abonament lunar/vehicul persoane juridice
 • 1600 lei abonament anual/vehicul persoane fizice
 • 2500 lei abonament anual/vehicul persoane juridice

*Ora de parcare se poate plăti prin intermediul parcomatelor din fiecare locație, prin SMS la numărul indicat pe panourile din parcări sau prin card bancar din aplicația T-Park

**De asemenea se poate efectua plata cu cardul bancar direct la parcomatele din locațiile următoare:

 • Piața Mare(Comaliment)
 • Piața Mare(sens giratoriu – Big)
 • Calea Națională(BRD)
 • Magazin Elvila
 • Parc – Teren fotbal

***Abonamentele se pot achiziționa de la sediul societății din Calea Națională nr.2(Depou), de la chioșcul din parcarea subterană BIG-Piața Mare sau din aplicația T-Park, plata făcându-se cu cardul bancar.

Tarife ridicări mașini

 • 300 lei – tarif ridicare auto
 • 300 lei – tarif transport auto
 • 100 lei – tarif relocare
 • 50 lei/zi – tarif depozitare
 • 100 lei – tarif blocare/deblocare autovehicul
 • 120 lei – tarif blocare/deblocare autoutilitare, microbuze și rulote
 • 300 lei – tarif blocare/deblocare autocare, camioane, tractoare, remorci și alte tipuri ce depășesc masa maximă autorizată de peste 5 tone;
 • 500 lei – tarif blocare/deblocare autovehiculele cu masa maximă autorizată peste 20 tone

K
L
Alte servicii prestate

1. Închiriere spaţiu exterior autobuze pentru publicitate:

A. Partea stângă autobuz :

 • Bandou superior 8170 mm x 350 mm - 100 Euro/lună/autobuz + TVA
 • Laterala 6000 mm x 970 mm - 150 Euro/lună/autobuz + TVA

B. Partea dreaptă autobuz :

 • Bandou superior 7400 mm x 350 mm - 100 Euro/lună/autobuz + TVA
 • Laterala roată spate 970 mm x 1820 mm - 50 Euro/lună/autobuz + TVA
 • Laterală roată faţă 970 mm x 2900 mm - 100 Euro/lună/autobuz + TVA

C. Partea spate autobuz :

 • Capota plus stâlpi - 100 Euro/lună/autobuz + TVA
 1. Autobuz integral – zonele de la punctele A, B, C
 • Discount 50% - 300 Euro/lună/autobuz + TVA

D. Autobuz integral – zonele de la punctele A, B, C(minim 2 autobuze)

 • Discount 58% - 250 Euro/lună/autobuz + TVA

La aceste tarife se adaugă Taxa de neutralizare, care se achită la începutul contractului şi va fi utilizată pentru refacerea suprafeţei caroseriei după expirarea perioadei contractuale:

 • închiriere spațiu publicitar autobuz integral - 300 Euro/autobuz + TVA
 • închiriere spațiu publicitar autobuz parțial - 150 Euro/zonă autobuz + TVA

Perioada contractuală este de minim 1 an.

2. Închiriere spatiu interior autobuze pentru publicitate:

A. Autocolante format A4 - 20 euro/autobuz/lună + TVA
B. Autocolante format A3 - 40 euro/autobuz/lună + TVA
C. Mânere interior autobuz - 20 euro/autobuz/lună + TVA pentru toate mânerele

La aceste tarife se adaugă Taxa de neutralizare, care se achită la începutul contractului şi va fi utilizată pentru refacerea suprafeţei după expirarea perioadei contractuale:

- 20 euro/autobuz + TVA

3. Închirierea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact pentru montare panouri / direcţionale / bannere (maxim 2 panouri/stâlp):

A. 1 – 4 stâlpi - 20 Euro/lună/stâlp + TVA
B. 5 – 10 stâlpi - 12 Euro/lună/stâlp + TVA
C. 11 – 20 stâlpi - 10 Euro/lună/stâlp + TVA
D. Peste 20 stâlpi - 7 Euro/lună/stâlp + TVA

Serviciile de închiriere a spaţiilor în vederea publicităţii nu includ costurile de montare/demontare.

4. Închirierea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact pentru montare cablu, fibră optică, sisteme de comunicații:

- 3 Euro/cablu/stâlp/lună + TVA

5. Pentru emiterea unui aviz

- 150 lei/aviz/locaţie + TVA - aviz amplasament
- 5 lei/m liniar – reţea.

Documente necesare pentru încheierea unui contract

 • adresă oficială de solicitare publicitate cu stabilirea locaţiilor specifice, adresă care să conţină şi modelul reclamă ce urmează a fi afişat (conţinut)/machetă + data derulării contractului + perioada (perioadă minim 1 an)
 • copie după Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (C.U.I.)
 • copie după statutul societății
 • copie după ultimul Certificat Constatator de la Registrul Comerţului, care face dovada reprezentantului legal/împuternicire pentru persoana care semnează contractul.
 • publicitatea va fi făcută cu autocolante laminate, aprobate în prealabil de ELTRANS S.A.
 • contractele se încheie pe perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate de prelungire prin acte adiţionale.

Amplasare reclame exterior autobuz

 

Aceste tarife au fost stabilite prin decizia C.A. nr. 14 din 06.03.2024.