Calea Nationala, Nr. 2, Botosani, 710239 | Tel/Fax: 0231 518 671 | Email: office@eltransbt.ro

Reduceri și gratuități

Gratuităţi – abonamente şi legitimaţii de călătorie pentru diferite categorii

 

Pensionari

Acte necesare Alte precizări
 • copie după ultimul talon de pensie,
 • copie după buletin/carte de identitate,
 • poză tip buletin,
 • taxă de eliberare abonament de 10 lei.
 • sunt valabile pentru un an calendaristic
 • se eliberează doar pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Botoșani
 • se eliberează la sediul SC ELTRANS SA sau la casieria de la parcarea subterană BIG,
 • se eliberează în limita a 2 puncte de pensie maxim,
 • taxă eliberare duplicat în caz de pierdere sau distrugere: 10 lei

  

Elevi

Acte necesare Alte precizări
 • copie după carnetul de elev vizat la zi,
 • copie după cartea de identitate, pentru cei sub 14 ani: copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul unuia dintre părinţi din care să reiasă domiciliul stabil în municipiul Botoşani,
 • o poză tip buletin,
 • taxă de eliberare abonament de 10 lei.
 • se eliberează la sediul SC ELTRANS SA sau la casieria de la parcarea subterană BIG,
 • se eliberează anual și sunt valabile pentru un an școlar întreg.
 • taxă eliberare duplicat în caz de pierdere sau distrugere: 10 lei  

 

Veterani de război, eroi şi urmaşi ai celor răniţi sau decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989

Acte necesare Alte precizări
 • copie după buletin/carte identitate,
 • copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,
 • copie după ultimul talon de pensie,
 • cerere tipizată.
 • se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,
 • se eliberează anual.  

Persoane persecutate din motive politice, deportaţi şi foşti deţinuţi politici

Acte necesare Alte precizări
 • copie după buletin/carte identitate,
 • copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,
 • copie după ultimul talon de pensie,
 • cerere tipizată.
 • se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,
 • se eliberează anual.  

Persoane cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Acte necesare Alte precizări
 • copie după ultimul talon de pensie,
 • copii după actele doveditoare privind încadrarea într-un grad de handicap, privind calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap sau asistent personal profesionist,
 • copie după buletin/carte identitate.
 • se eliberează de către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani,
 • se eliberează lunar.

Baza legală – gratuităţi

 • HCL nr. 448 din 29 septembrie 2022.
 • Decret – lege 118/1990, OUG 105-2009 modificată prin legea 189/2000 şi OUG 214/1999.