Calea Nationala, Nr. 2, Botosani, 710239 | Tel/Fax: 0231 518 671 | Email: office@eltransbt.ro

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administratie si conducerea S.C. ELTRANS S.A.Botosani 2023 -2027

1. Introducere

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru, care stabilește performantele așteptate de la organele de administrare și de conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea S.C. Eltrans S.A. Botoșani.

Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administratie la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, în întocmirea declaratiei de intentie (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administratie în întocmirea Planului de administrare ( document ce stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile. resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani).

Prezenta Scrisoare de așteptări este întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care va începe procesul de selecție al membrilor consiliului de administrație al S.C. Eltrans S.A. Botoșani și este redactată cu orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor valori orientative recomandate organelor de administrare si conducere ale S.C. Eltrans S.A. Botoșani, de la care să se plece în redactarea documentelor ce se corelează cu aceasta, conform legii. Scopul Scrisorii de așteptări este acela de a:

Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderii publice:
Stabili performantele așteptate de către autoritatea publică tutelară
Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea întreprinderii publice:
Consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate
Ghida Consiliul de administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

2. Structura actionariatului

Societatea comercială a fost constituită ca societate pe acțiuni în anul 1998, prin reorganizarea R.A.M. Botoșani. S.C. Eltrans S.A. Botoșani cu sediul în Botoșani, str. Calea Natională nr.2. este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 107/270/1998, cod fiscal RO 10863041. Capitalul social al S.C. Eltrans S.A. Botoșani este deținut în totalitate de Consiliul Local al municipiului Botoșani, denumit în continuare Autoritate Tutelară.

Pentru a citi intreaga scrisoare apasati AICI