Calea Nationala, Nr. 2, Botosani, 710239 | Tel/Fax: 0231 518 671 | Email: office@eltransbt.ro

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administratie si conducerea S.C. ELTRANS S.A.Botosani 2020 -2024

1. Introducere

In confonnitate cu cerintele Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, precum si cu cerintele nr.722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie, precum si a altor masuri necesare implementarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, s-a intocmit prezenta scrisoare de asteptari.

Aceasta reprezinta un document cu statut orientativ, care exprima asteptarile actionariatului S.C. ELTRANS S.A. Botosani, in ceea ce priveste adrninistrarea societatii, privind asigurarea serviciului public de transport local de persoane in municipiul Botosani.

Rolul Scrisorii de asteptari este acela de a reflecta viziunea si performantele asteptate de autoritatea publica tutelara si actionari, din partea organelor de administrare si conducere ale intreprinderii publice si de a ghida candidatii pentru posturile de membrii ai Consiliului de administratie in intocmirea declaratiei de intentie si ulterior de a ghida Consiliul de administratie in redactarea Planului de administrare si a Planului de management.

2. Structura actionariatului

Societatea comerciala a fost constituita ca societate pe actiuni in anul 1998, prin reorganizarea R.A. M. Botosani. Societatea este inregistrata Ia Oficiul Registrului Comeqului · Botosani sub numarul J07/270/1998, avand CUI RO 10863041. Capitalul social al SC Eltrans SA Botosani este detinut intotalitate de Consiliul Local al municipiului Botosani, denumita in continuare Autoritate Tutelara.

Pentru a citi intreaga scrisoare apasati AICI