Anunt - REZULTATE EVALUARE 22.03.2016

PENTRU POSTUL DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

REZULTATE EVALUARE 22.03.2016

IN CADRUL SC ELTRANS SA BOTOSANI

 

In urma procesului de evaluare desfasurat in conformitate cu OUG 109/2011 pentru ocuparea postului de Membru in Consiliul de Administratie la S.C. ELTRANS SA BOTOSANIva aducem la cunostinta urmatoarele:

A. Punctajele obtinute de catre candidati in urma evaluarii au fost:

a. Dl. Alexa Catalin Virgil – 153 puncte (din 300)

b. Dl. Diaconu Ion – 146 puncte (din 300)

c. Dl. Mihai Stefan – 138 puncte (din 300)

 

B. Rezultat final: este declarat castigator dl. Alexa Catalin Virgil.

Contestatiile pot fi formulate in termen de 24 de ore de la ora si data publicarii rezultatului pe site-ul societatii si vor fi depuse la secretariatul SC ELTRANS SA Botosani, Calea Nationala nr. 2.