Anunt selectie administrator Eltrans 11 Martie 2016

 SC ELTRANS SA BOTOSANI anunta organizarea selectiei pentru posul de Membru in Consiliul de Administratie in conformitate cu OUG 109/2011

Cerinte:

- Persoana fizica sau persoana juridica

- Studii superioare (studiile aprofundate - constituie avantaj)

- Minim 5 ani experienta in domeniul tehnic / juridic / economic etc.

- Experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

1. CV in format Europass

2. Cazier judiciar (fara antecedente)

3. Copii legalizate dupa actele de studii

4. Copie act identitate

5. Copie Carnet de Munca / documente doveditoare ale experientei

6. Dovada numirii in calitate de Administrator / Manager

7. Copie a cel putin un Bilant (certificat de DGFP competenta) referitoare la un exercitiu financiar cu profit in care agentul economic (cu domeniul similar societatii – conform OUG 109/2011) a fost administrat / manageriat de catre candidat

Conditii si documente necesare pentru candidatii persoane juridice pentru posturile de Membru CA:

1. Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate, structura actionariatului, capitalul social, sediul social, rezultatele economice la sfarsitul ultimului exercitiu financiar

2. Contract de Administrare a unei intreprinderi publice sau a unei societati comerciale cu activitate in domeniul companiei cf. OUG 109/2011.

3. Copie dupa cel putin un bilant contabil al societatii/societatilor administrate de catre candidat, certificat de catre DGFP competenta - referitoare la un exercitiu financiar cu profit in care agentul economic

Reprezentantul desemnat al persoanei juridice candidate la un post de Administrator trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate aferente candidatilor persoane fizice.

Criterii de evaluare a candidatilor:

1. abilitati manageriale;

2. capacitate de analiza si sinteza;

3. orientare catre rezultate;

4. abilitati de comunicare;

5. capacitate de luare a deciziei;

6.capacitate de întelegere a notiunilor juridice, tehnice si financiare;

Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pana la data de 18.03.2016, ora limita de depunere 13.00, la secretariatul SC Eltrans SA Botosani, str. Calea Nationala nr.2, in plic inchis si sigilat unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii.

Plicul va avea mentionat “Candidatura Membru CA al SC Eltrans SA Botosani” precum si numele si prenumele candidatului.

Evaluarea candidatilor eligibili se va desfasura in perioada 21-22 martie 2016 in Sala de Sedinte a societatii din str.Calea Nationala nr.2 (sediul societatii). Candidatii vor fi anuntati telefonic si prin e-mail asupra datei si orei la care sunt programati. Rezultatele concursului se vor afisa pe pagina de internet a societatii.