Tarife servicii prestate

Download PDF

 


  

Denumire serviciu şi tariful practicat

 

 1. 1. Închirierespaţiuexterior pe tramvaipentrupublicitate:

 

 • 140 euro/lună fărăT.V.A
 • 2.000 lei inclusiv TVA – taxa neutralizare/tramvai,careva fi utilizată pentru refacerea suprafeţei după încetarea contractului.

 

2.Închirierespatiuinterior tramvai pentru publicitate:

 • 4 euro fără TVA pe lunăpentru un format A4.
 • 6 euro fără TVA pe lună pentru format A3.

 

 • 20 euro inclusiv TVA,taxă neutralizare/spaţiu, carevafi utilizată pentru refacerea suprafeţei după încetarea contractului.

 

3.Închirierea stâlpilorde susţinerea reţelei de contact pentru montare panouri / direcţionale / bannere (maxim2 panouri/stâlp):

 • 25 euro fără TVA/panou/stâlp/lună

 

 • 50 euro fără TVA– taxă montareşi demontare/panou.

 

4.Închirierea stâlpilorde susţinerea reţelei de contact pentru montare cablu, fibrăoptică,

 

sisteme decomunicaţii

 

 • 3 euro fără TVA / cablu /stâlp / lună

 

5.Închiriereautomacara

 

 • 170 lei făTVA / oradefuncţionare

 

 • 120 lei făTVA / oradefuncţionare cu motorinaclientului 6 lei făTVA / Km deplasare
 • 35 lei făTVA / oradestaţionare

 

6.Închiriereautoturn

 

 • 100 lei făTVA / oradefuncţionare

 

7.Închirieregrup sudură

 

 • 85 lei făTVA / orade funcţionare

 

8.Pentru emiterea unui aviz

 

 • 150 lei făTVA / aviz/ locaţie – avizamplasament şi 5 lei / mlinear-reţea

 

 

Aceste tarife aufost stabilite prin decizia nr. 15 din 24.09.2014.