Tarife bilete si abonamente

Download PDF

 

 

Bileteşi abonamente

 

Denumire titlu transport

 

Valabilitate

 

Tarif

 

Bilet 1 călătorie

 

1 călătorie

 

2 lei

 

Abonament 1 linie

 

1 lună

 

50 lei

 

Abonament 2 linii

 

1 lună

 

65 lei

 

Abonament 1 linie - ½ lună

 

2 săptămâni

 

26 lei

 

Abonament 2 linii- ½ lună

 

2 săptămâni

 

35 lei

 

 

Precizări

 • Tarifele pentru transportul public de lători cu tramvaiul în municipiul Botoșani, practicate de tre SC ELTRANS SA BOTOSANI sunt stabilite în baza HCL nr. 4 din 29 ianuarie 2015.
 • Bilete de călătorie sunt puse spre vânzare în tramvaie prin intermediul taxatorilor.
 • AbonamentelesepotprocuradelasediulSCELTRANSSABotoşanidinCaleaNaţională nr.2 (depou).
 • Abonamentele sunt netransmisibile și valabile doar cu un act de identitate.
 • Îcaz de pierdere sau distrugerea abonamentului iniţial se va elibera un duplicat, percepându-se un tarif de 10 lei.
 • Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie următoarelcategorii de persoane: copiicvârsta sub 6 ani.

 

 

 

 

 

 

 

Gratuităţi - abonamente şi legitimaţii de călătorie pentru diferite categorii

 

 

 1. Pensionari

 

 

Actenecesare

 

Alteprecizări

 

 • copie după ultimul talon de pensie,
 • copie după buletin/carte de identitate, poză tip buletin,
 • taxă de eliberare abonament de 5 lei.

 

 • se eliberează doar la sediul SC ELTRANS SA, se eliberează anual şi se vizează semestrial.

 

 

 

 

 1. Elevi

 

 

Actenecesare

 

Alteprecizări

 

 • copie după carnetul de elev vizat la zi, copie după cartea de identitate,
 • pentru cei sub 14 ani: copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul unuia dintre părinţi din care să reiasă domiciliul stabil în municipiul Botoşani,
 • o poză tip buletin,
 • taxă de eliberare abonament de 5 lei.

 

 • se eliberează doar lasediulSC ELTRANS SA, se eliberează anual şi sevizează semestrial.

 

 

 

 


 

Veterani de zboi, eroi şi urmaşi ai celor niţi sau decedaţi în Revoluţidin Decembrie 1989

 

 

Actenecesare

 

Alteprecizări

 

 • copie după buletin/carte identitate,
 • copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,
 • copie după ultimul talon de pensie, cerere tipizată.

 

 • se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,
 • se eliberează anual.

 

 

 

 

 

 

Persoane persecutate din motive politice, deportaţşi foşti deţinuţi politici

 

 

Actenecesare

 

Alteprecizări

 

 • copie după buletin/carte identitate,
 • copie după decizie/hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al legii,
 • copie după ultimul talon de pensie, cerere tipizată.

 

 • se eliberează de serviciul de profil din cadrul Primăriei Botoşani,
 • se eliberează anual.

 

 

 

 

 

  1. Persoane cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap, asistenţii personali şasistenţii personali profesioniştai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

 

 

Actenecesare

 

Alteprecizări

 

 • copie după ultimul talon de pensie,
 • copii după actele doveditoare privind încadrarea într-un grad de handicap, privind calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap sau asistent personal profesionist,
 • copie după buletin/carte identitate.

 

 • se eliberează decătre Serviciul Public Local de Asistenţă SociaBotoşani,
 • se eliberează lunar.

 

 

 

 

 

Baza legală - gratuităţi

 

 • HCLnr.43 din 12 februarie 2015, stabileşte cuantumul gratuității lunare pentru un abonament valabil pentru toate liniile de transport public cu tramvaiul în municipiul Botoşanieliberat de către Serviciul Public Local De Asistenţă Socială Botoşani pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţipersonali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, la 65 lei.
 • HCL nr. 121 din 26 mai 2015, stabileşte cuantumul pentru abonamentele gratuite pentru elevi la 32,5 lei.
 • HCL nr. 166 din 24 iunie 2014, stabileşte cuantumul pentru abonamentele gratuite pentru pensionari la 35 lei.
 • Decret – lege 118/1990,OUG 105-2009 modificată prin legea 189/2000 şi OUG 214/1999.